Η Interlei παρέχει στους καταρτιζόμενους της σύγχρονη εκπαίδευση και προετοιμασία για πιστοποιήσεις που ανταποκρίνονται στην ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Ως επίσημος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης της Microsoft προσφέρουμε στους καταρτιζόμενους μια σειρά μαθημάτων από Εισαγωγικό έως Επαγγελματικό επίπεδο, επίσημη διδακτέα ύλη καθώς και virtual labs για την πρακτική τους εξάσκηση. Τα προσφερόμενα σεμινάρια παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους υποψήφιους καταρτιζόμενους για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Γιατί ξεχωρίζουμε

Μπορούμε και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!

Microsoft Certified Trainers (MCTs)

Έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές ανωτάτου επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, μπορούμε και προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση. Όλοι μας οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι Microsoft Certified Trainers (MCTs).

Έτσι είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των καταρτιζόμενων και τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις.

Microsoft Certified Classrooms

Διαθέτοντας αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής.

Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα μας χρησιμοποιώντας την απολύτως αξιόπιστη πλατφόρμα Teams της Microsoft.

Microsoft Online Labs

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με Η/Υ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Microsoft. Οι καταρτιζόμενοι μπορούν άνετα να κάνουν όλα τα εργαστήρια που απαιτούνται από το κάθε σεμινάριο ακόμα και απομακρυσμένα.

Η INTERLEI για όλα τα σεμινάρια Microsoft προσφέρει Επίσημη Διδακτέα Ύλη (MOC), On line labs διάρκειας 6 μηνών και Vouchers για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Microsoft Courses

Microsoft Azure Fundamentals

Πιστοποίηση AZ-900

Microsoft Certified: Azure Fundamentals

Microsoft Azure Administrator

Πιστοποίηση AZ-104

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Developing Solutions for Microsoft Azure

Πιστοποίηση AZ-204

Developing Solutions for Microsoft Azure

(Part of the requirements for: 
Microsoft Certified: Azure Developer Associate)

 

Managing Microsoft Teams

Πιστοποίηση AZ-700

 

Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Πιστοποίηση AZ-800

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate

Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Πιστοποίηση AZ -801

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Πιστοποίηση SC-900

Microsoft Certified: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals.

Microsoft Azure Security Technologies

Πιστοποίηση AZ-500

Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Πιστοποίηση AZ-305

Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

(Part of the requirements for: Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert)

Microsoft 365 Αdministrator

Πιστοποίηση MS-102

Microsoft 365 Endpoint Administrator

 Πιστοποίηση MD-102

Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

 Πιστοποίηση AZ-800

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate

Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

 Πιστοποίηση AZ-801

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate

Windows Server 2019 Administration

PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Power BI Businesswise

AI-900 : Microsoft Azure AI Fundamentals

AI-102 : Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

DP-300T00: Administering Microsoft Azure SQL Solutions

Exam: DP-300

DP-203T00: Data Engineering on Microsoft Azure

Exam: DP-203

SQL 2016 Database Development

20761:Querying Data with Transact-SQL

SQL 2016 Database Development

20762:Developing SQL Databases

SQL 2016 Database Administration​

20764: Administering a SQL Database Infrastructure

SQL 2016 Database Administration​

20765: Provisioning SQL Databases

SQL 2016 Business Intelligence Development

20767: Implementing a SQL Data Warehouse

SQL 2016 Business Intelligence Development

20768: Developing SQL Data Models