Σεμινάρια

Ο Τομέας εκπαίδευσης Grow your Self περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Μαθαίνω να καλωσορίζω τις προκλήσεις, να παρεμβαίνω σε ότι με κρατά εγκλωβισμένο, να αλλάζω τα στερεότυπα που στέκονται ως εμπόδιο και να εξελίσσω τη νοοτροπία μου.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σκοπός:

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διδάξει πως όταν εμβαθύνουμε και αντιλαμβανόμαστε τη δύναμη της Νοοτροπίας μας τότε καθορίζουμε τον τρόπο διαχείρισης της μάθησης, της ατομικής μας εξέλιξης, της απόδοσής μας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Η αντίληψη των περιοριστικών μας πεποιθήσεων και η μετατροπή τους σε αναπτυξιακές μπορεί να έχει έναν ισχυρό θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας και να γίνει οδηγός της εξέλιξής μας, επαγγελματικά και προσωπικά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξουν την προσαρμοστικότητά τους ακόμη περισσότερο και θα υιοθετούν ακόμη πιο παραγωγικά τις αλλαγές.
 • Αναπτύξουν την αίσθηση της επίγνωσης συνειδητοποιώντας δυνατότητες και αδυναμίες.
 • Αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους.
 • Λαμβάνουν ακόμη πιο συνειδητές αποφάσεις.
 • Στοχεύσουν στην προσωπική τους ανάπτυξη και μάθηση.
 • Βελτιώσουν την επίδοση και την απόδοσή τους.
 • Αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες και την ευθύνη αυτών.
 • Αντιληφθούν ότι όλα ξεκινούν από τη Νοοτροπία μας.
 • Μάθουν πως να κάνουν μετατόπιση νοοτροπίας σε σημαντικές στιγμές και καταστάσεις.
 • Ενισχύσουν τη συνεργασία με συναδέλφους.
 • Μειώσουν το καθημερινό στρες και το άγχος.

Το κίνητρο, για κάθε πτυχή της ζωής μας, γίνεται ο φάρος μας, η εσωτερική δύναμή μας. Μας ωθεί μπροστά και μας γεμίζει κουράγιο και ελπίδα.

Διάρκεια: 8 ώρες ή σε συνδυασμό με κάποιο άλλο μάθημα.

Σκοπός:

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει κατάλληλα τους συμμετέχοντες ώστε να επανασυνδεθούν ή/και να ανακαλύψουν τα προσωπικά τους κίνητρα και το σκοπό τους, πετυχαίνοντας να βιώνουν την κάθε μέρα ακόμη πιο δημιουργικά και δυναμικά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους και την αυτοεκτίμηση τους.
 • Ανακαλύψουν ξανά τα κίνητρά τους και θα πάρουν δύναμη από αυτό.
 • Ενθαρρυνθούν στον καθορισμό επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.
 • Βοηθηθούν στην επίλυση προβλημάτων.
 • Καθορίσουν την αίσθηση του σκοπού και οράματός τους.
 • Βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους ως εργαζόμενοι.
 • Συμβάλλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
 • Βοηθήσουν στη δημιουργία φιλικού και συνεργατικού περιβάλλοντος.

Στην 4 η βιομηχανική επανάσταση και σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται είναι απαραίτητο να μάθουμε πως να διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, κάθε φορά που βιώνουμε μια αλλαγή.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σκοπός:

Οι αλλαγές είναι συνήθως δυναμικές και προκαλούν ανησυχία, αβεβαιότητα ενώ φέρνουν περιπλοκότητα στην καθημερινότητά μας. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διδάξει τον τρόπο που κάθε συμμετέχων/ουσα θα διαχειρίζεται τον εαυτό του/της, τις σκέψεις του/της, τα συναισθήματά του/της και κατά συνέπεια το πως τον/την επηρεάζει η κάθε αλλαγή που βιώνει.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Καταπολεμήσουν την εσωτερική αντίσταση που προκαλεί η αλλαγή με αποτέλεσμα να αισθάνονται λιγότερο ανήσυχοι και αβέβαιοι.
 • Ενισχύσουν την εσωτερική τους δύναμη και την ανθεκτικότητά τους.
 • Θέσουν σαφείς στόχους και πρωτοβουλίες για τα επόμενα βήματα προσαρμογής.
 • Δημιουργήσουν στρατηγικές για την αποτελεσματική εφαρμογή της αλλαγής, κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον οργανισμό.
 • Αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές πτυχές της αλλαγής, και όλους τους παράγοντες που αυτή επηρεάζει.
 • Προσαρμόζονται στην αλλαγή ακόμη πιο γρήγορα, κάτι που θα τους επιτρέψει να είναι πιο παραγωγικοί και πιο γρήγοροι.
 • Βοηθήσουν στην επιτυχία των έργων αλλαγής συμβάλλοντας στην επιτυχία των οργανισμών που εργάζονται.

Ο χρόνος είναι το πιο δημοκρατικό αγαθό. Είναι ίδιο για όλους. Μαθαίνουμε πως μπορούμε να οργανώνουμε τις εργασίες μας ακόμη πιο αποτελεσματικά με τη χρήση εργαλείων αλλά και να διαχειριζόμαστε την ενέργειά μας. Και οι δυο αυτοί πόροι είναι πολύτιμοι.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σκοπός:

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διδάξει τους τρόπους και τα συγκεκριμένα εργαλεία ώστε οι συμμετέχοντες να διαχωρίζουν τις εργασίες σε σημαντικές και επείγουσες, με κριτήρια, και να τις οργανώνουν ακόμη πιο αποτελεσματικά κερδίζοντας σε ενέργεια, ηρεμία και διαύγεια.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Μάθουν να οργανώνουν το χρόνο τους μειώνοντας τα επίπεδα άγχους.
 • Αυξήσουν την παραγωγικότητα τους
 • Αποκτήσουν περισσότερη ενέργεια και περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
 • Έχουν ακόμη πιο ξεκάθαρους καθημερινούς στόχους απλοποιώντας την ημέρα.
 • Βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων.
 • Επιτυγχάνουν τους στόχους ακόμη πιο γρήγορα και ξοδεύοντας λιγότερη ενέργεια.
 • Βελτιώσουν την ποιότητα εργασίας.
 • Αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.
 • Αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία.
 • Ενισχύσουν την εσωτερική τους δύναμη και την ανθεκτικότητά τους.

Μέσα από τα εργαλεία Self Leadership, όπως η θετικότητα, η ενσυναίσθηση, ή σύνδεση με το σκοπό και το όραμα, μαθαίνω να φροντίζω τον εαυτό μου και να διαχειρίζομαι τις καταστάσεις, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα μου.


Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων , στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους. - Στοχεύουν στην αντίληψη νέων στάσεων και στη διαμόρφωση νοοτροπιών. - Βασίζονται σε πραγματικές εργασιακές καταστάσεις, μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις.
Οι Συμμετέχοντες αποκτούν Γνώση
Με έμφαση στην αλληλεπίδραση και στην εφαρμογή μέσω βιωματικών ασκήσεων. - Πράττοντας, σκεπτόμενοι, και κάνοντας ανασκόπηση των δράσεων.

3D Προσέγγιση

Diagnosis:

Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων με σκοπό την προσαρμογή της διδακτέας ύλης για κάθε εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Delivery of Τraining:

Ειδική διαμόρφωση του προγράμματος και παράδοση της εκπαίδευσης εντός αίθουσας ή on line ή on the job.

Development:

Στερέωση της γνώσης – Δημιουργία πλάνου δράσης με όλους τους συμμετέχοντες.

Διαθέσιμα τμήματα

Διάρκεια: 24 ώρες

Grow Your Mindset, Set Your Motivation & Self Organization and Energy Management

Instructor-Led
04/11/2024 - 08/11/2024

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή | 18:00 - 22:00