Η Cisco Networking Academy χρησιμοποιεί τους δύο μεγάλους εξισωτές στη ζωή – Εκπαίδευση και Διαδίκτυο – για να διδάξει δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε καταρτιζόμενους οποιασδήποτε ηλικίας, ουσιαστικά από κάθε κοινωνικό – οικονομικό υπόβαθρο και περιοχή του κόσμου.

Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Cisco Networking Academy προσφέρονται στους καταρτιζόμενους μια σειρά μαθημάτων από Εισαγωγικό έως Επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και τα πιο πρόσφατα εργαλεία προσομοίωσης για την πρακτική τους εξάσκηση. Τα προσφερόμενα σεμινάρια παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους υποψήφιους καταρτιζόμενους για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Γιατί ξεχωρίζουμε

Μπορούμε και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!

Cisco Certified Academy Instructors (CCAIs)

Έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές ανωτάτου επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, μπορούμε και προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση. Όλοι μας οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι σε επίπεδο CCIE-Cisco Certified Internetwork Expert. Έτσι είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες των καταρτιζόμενων και τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις.

Cisco Certified Classrooms

Διαθέτοντας αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής. Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα μας χρησιμοποιώντας την απολύτως αξιόπιστη πλατφόρμα webex της Cisco

Cisco Real Lab Equipment

Η INTERLEI διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πραγματικό εξοπλισμό για όλα τα σεμινάρια Cisco. Στις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν computer rooms έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι να κάνουν πρακτική εξάσκηση σαν σε αληθινές συνθήκες εργασίας. 

Cisco Courses

CCNA v7

Implementing and Administering Cisco
Solutions (CCNA)

200-301 (CCNA) -Implementing and Administering Cisco Solutions

CyberOps Associate

Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals v1.0 (CBROPS)

200-201 (CBROPS)– Understanding Cisco Cybersecurity Operations Fundamentals

Network Security

Network Security

Cisco Badge

DevNet Associate

Developing Applications and Automating Workflows Using Cisco® Core Platforms v1.0 (DEVASC)

200-901 (DEVASC) -Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Platforms

CCNP Enterprise

Implementing and Operating Cisco® Enterprise Network Core Technologies v1.2 (ENCOR)

350-401 (ENCOR) – Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies

CCNP Enterprise

Implementing Cisco® Enterprise Advanced Routing and Services v1.0 (ENARSI)

300-410 (ENARSI) – Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services

CCNP Collaboration

Implementing and Operating Cisco® Collaboration Core Technologies v1.0 (CLCOR)

350-801 (CLCOR)– Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies

CCNP Collaboration

Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services v1.0 (CLACCM)

300-815 (CLACCM) – Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services

CCNP Security

Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0 (SCOR)

350-701 (SCOR) – Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

CCNP Security

Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine v3.0 (SISE)

350-715 (SISE) – Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine