Το International Council of E-Commerce Consultants γνωστό ως EC-Council είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός τεχνικής πιστοποίησης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (Cyber security). Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο αφού τα σεμινάρια προσφέρονται σε 145 χώρες έχοντας πιστοποιήσει περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας.

Ως επίσημος Εκπαιδευτικός Συνεργάτης της EC-Council προσφέρουμε στους καταρτιζόμενους μια σειρά μαθημάτων από Εισαγωγικό έως Επαγγελματικό επίπεδο, επίσημη διδακτέα ύλη καθώς και virtual labs για την πρακτική τους εξάσκηση. Τα προσφερόμενα σεμινάρια παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους υποψήφιους καταρτιζόμενους για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές ανώτατου επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, μπορούμε και προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση.

Όλοι μας οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι από το EC-Council. Έτσι είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των καταρτιζόμενων και τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EC-Council. Διαθέτοντας χώρους εκπαίδευσης άρτια εξοπλισμένους με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής.

Στους καταρτιζόμενους προσφέρονται τα επίσημα i-Labs από το EC-Council διάρκειας 6 μηνών, τα οποία τους δίνουν πρόσβαση σε virtual εργαστήρια και τους επιτρέπουν να τρέχουν διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Επίσης η Interlei εμπλουτίζει τη διδακτέα ύλη όλων των σεμιναρίων της EC-Council με επιπλέον ώρες εργαστηρίων τα οποία οδηγούν τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση περισσότερων πιστοποιήσεων.

EC-COUNCIL Courses

EHE - Ethical Hacking Essentials

EHE 112-52- Ethical Hacking Essentials

DFE - Digital Forensics Essentials

DFE 112-53- Digital Forensics Essentials

C|EH - Certified Ethical Hacker

CEH 312-50 Certified Ethical Hacker

Network Defense Essentials (NDE)

NDE 112-51- Network Defense Essentials

C|EH - Certified Ethical Hacker Practical

Certified Ethical Hacker (Practical)

C|HFI - Computer Hacking Forensic Investigator

ECO 312-49 Computer Hacking Forensic Investigator

C|CSE - Certified Cloud Security Engineer

C|CSE – Certified Cloud Security Engineer