Η Interlei παρέχει στους καταρτιζόμενους της σύγχρονη εκπαίδευση και προετοιμασία για πιστοποιήσεις που ανταποκρίνονται στην ανταγωνιστική και συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Ως Αποκλειστικός Εκπαιδευτικός Συνεργάτης της Huawei για την Ελλάδα, προσφέρουμε στους καταρτιζόμενους μια σειρά μαθημάτων από Εισαγωγικό έως Επαγγελματικό επίπεδο, σε διαφορετικές εξειδικεύσεις. Προσφέρουμε σε όλους τους καταρτιζόμενους επίσημη διδακτέα ύλη και virtual labs για την πρακτική τους εξάσκηση. Τα προσφερόμενα σεμινάρια παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους υποψήφιους εκπαιδευόμενους για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Γιατί ξεχωρίζουμε

Μπορούμε και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!

Huawei Certified Trainers

Έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές ανωτάτου επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, μπορούμε και προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση. Όλοι μας οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι σε επίπεδο HCIE (Huawei Certified ICT Expert).

Έτσι είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των καταρτιζόμενων και τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις.

Huawei Certified Classrooms

Διαθέτοντας αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής.

Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα μας χρησιμοποιώντας την απολύτως αξιόπιστη πλατφόρμα Teams της Microsoft.

Huawei Online Labs

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με Η/Υ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Huawei. Οι καταρτιζόμενοι μπορούν άνετα να κάνουν όλα τα εργαστήρια που απαιτούνται από το κάθε σεμινάριο ακόμα και απομακρυσμένα.

Η INTERLEI για όλα τα σεμινάρια Huawei προσφέρει Επίσημη Διδακτέα Ύλη & On line labs.

HCIA-Datacom

Huawei Courses

Huawei Certified ICT Associate-Datacom

H12-811 | HCIA-Datacom

HCIP-Datacom

HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology

H12-821 | HCIP-Datacom-Core Technology
H12-831 | HCIP-Datacom-Advanced Routing & Switching Technology

HCIA - WLAN

Huawei Certified ICT Associate-WLAN

H12-311 | HCIA-WLAN

HCIP - WLAN

Huawei Certified ICT Professional-WLAN

H12-323 | HCIP-WLAN