Σεμινάρια

Ο Τομέας εκπαίδευσης Grow your Leadership Skills περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Κάθε ηγέτης, στη σύγχρονη εποχή, χρειάζεται να εξασκεί το ρόλο του με ανθρωποκεντρικότητα , ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα αλλά και να γνωρίζει δεξιότητες όπως η Ανάθεση εργασιών, η Στοχοποίηση, το Εποικοδομητικό feedback.

Διάρκεια: 16 Ώρες

Σκοπός:

Κάθε ηγέτης, στη σύγχρονη εποχή, χρειάζεται να εξασκεί το ρόλο του με ανθρωποκεντρικότητα, ενσυναίσθηση, συνεργατικότητα. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει, πως, σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα, η ασάφεια και η περιπλοκότητα κυριαρχούν, ο ρόλος του Ηγέτη διαμορφώνεται και εφαρμόζεται με ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και επιτυχία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Μάθουν πώς να δημιουργούν ένα όραμα για την ομάδα τους.
 • Μάθουν πώς να αναθέτουν εργασίες επιτυγχάνοντας τη συμμετοχικότητα και την ανάληψη ευθύνης των εργαζομένων.
 • Χτίζουν εμπιστοσύνη και να χειρίζονται τις συγκρούσεις.
 • Βοηθούν τους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν.
 • Εμπνέουν τους εργαζόμενους προς την ατομική ανάπτυξη.
 • Αναπτύξουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να αυξήσουν την παραγωγικότητα της ομάδας τους.
 • Εξερευνήσουν τρόπους που θα τους βοηθήσουν να μειώσουν τον κύκλο εργασιών των εργαζομένων και να αυξήσουν τη δέσμευση, δημιουργώντας μια ισχυρή και ενωμένη ομάδα.
 • Προσδιορίσουν το στυλ ηγεσίας τους και θα μάθουν να προσαρμόζονται ανάλογα με την κατάσταση.
 • Αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες, κατακτώντας την τέχνη της διαπραγμάτευσης, της επιρροής και της διαχείρισης συγκρούσεων.
 • Αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως ηγέτες.
 • Συνδέονται ακόμη πιο αποτελεσματικά με τους ανθρώπους, αναπτύσσοντας την ικανότητα της παρατήρησης και της ανατροφοδότησης.

Είναι η συμμετοχική μεθοδολογία που επιτρέπει στους ηγέτες να αναπτύσσουν, εξελίσσουν τους ανθρώπους τους, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Εφαρμόζοντας το coaching ο ηγέτης ανακαλύπτει πτυχές επαγγελματικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας που, τελικά, οδηγούν σε αποτελέσματα μέσα από τα δυνατά στοιχεία των ανθρώπων.

Κάθε ηγέτης πετυχαίνει αποτελέσματα μέσα από την ομάδα και τα μέλη της. Μαθαίνουμε τι σημαίνει ομάδα, τι σημαίνει συνεργατικότητα, ποιες είναι οι ανάγκες των μελών κάθε ομάδας και πως όλα αυτά συνδυάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων , στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους. - Στοχεύουν στην αντίληψη νέων στάσεων και στη διαμόρφωση νοοτροπιών. - Βασίζονται σε πραγματικές εργασιακές καταστάσεις, μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις.
Οι Συμμετέχοντες αποκτούν Γνώση
Με έμφαση στην αλληλεπίδραση και στην εφαρμογή μέσω βιωματικών ασκήσεων. - Πράττοντας, σκεπτόμενοι, και κάνοντας ανασκόπηση των δράσεων.

3D Προσέγγιση

Diagnosis:

Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων με σκοπό την προσαρμογή της διδακτέας ύλης για κάθε εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Delivery of Τraining:

Ειδική διαμόρφωση του προγράμματος και παράδοση της εκπαίδευσης εντός αίθουσας ή on line ή on the job.

Development:

Στερέωση της γνώσης – Δημιουργία πλάνου δράσης με όλους τους συμμετέχοντες.

Διαθέσιμα τμήματα

Διάρκεια: 24 ώρες

Essential Leadership Skills &

Coaching Methodology and Skills

Instructor-Led
18/11/2024 - 22/11/2024

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή | 18:00 - 22:00

Collaboration and Team Work

Instructor-Led
18/11/2024 - 22/11/2024

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή | 18:00 - 22:00