Σεμινάρια

Ο Τομέας εκπαίδευσης Grow your Skills περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Η επικοινωνία είναι μια έννοια ταυτόχρονα κοινή και άγνωστη. Εμβαθύνουμε και κατανοούμε τα σημαντικά συστατικά της, τα εφαρμόζουμε και βελτιώνουμε την ποιότητα της διάδρασης μας με τους άλλους και την ποιότητα της ζωής μας.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σκοπός:
Συχνά η προσπάθεια επικοινωνίας και η ανταπόκριση από αυτή, δεν έχει τον επιθυμητό αντίκτυπο. Άραγε πόσες είναι οι φορές που ενώ προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε νοιώθουμε και βλέπουμε ότι … δεν μας καταλαβαίνει! Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό και να μάθουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας που θα βοηθήσουν να οργανώνουμε εύκολα, γρήγορα και απλά, κάθε επικοινωνία μας κερδίζοντας σε κάθε διάδραση και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξουν την αίσθηση της επίγνωσης συνειδητοποιώντας δυνατότητες και αδυναμίες στην επικοινωνία.
 • Βοηθηθούν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.
 • Αντιμετωπίζουν δύσκολες συμπεριφορές ακόμη πιο αποτελεσματικά.
 • Ενισχύσουν τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους και θα χτίσουν την εμπιστοσύνη.
 • Ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση τους.
 • Αυξήσουν την ανοχή τους.
 • Βελτιώσουν τις δεξιότητες ακρόασης τους.
 • Περνούν τα μηνύματα αποτελεσματικά.
 • Βοηθήσουν σημαντικά στην κοινή κατανόηση ενός θέματος ή μηνύματος.

Οι διαφωνίες και οι συγκρούσεις είναι κομμάτι της ζωής μας. Μαθαίνουμε πως προκαλούνται, τι μας προκαλούν και μαθαίνουμε πως να τις καλωσορίζουμε και πως να αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να τις επιλύουμε.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σκοπός:

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διδάξει πως θα διαχειριστούμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, ώστε να καλωσορίζουμε τις διαφωνίες και να μάθουμε πως να επιλέγουμε την κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης ανάλογα με την κατάσταση και τον άνθρωπο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες σαν κάτι φυσιολογικό και αναμενόμενο.
 • Βελτιώσουν τις δεξιότητες ακρόασης και επικοινωνίας.
 • Μάθουν να συζητούν με υπομονή και ενσυναίσθηση.
 • Αναπτύξουν την ενσυναίσθηση ακόμη και αν διαφωνούν.
 • Μάθουν να διαχωρίζουν το άτομο από το πρόβλημα.
 • Έχουν μειωμένο στρες και άγχος.
 • Ενισχύσουν τις σχέσεις με συναδέλφους και μέλη της οικογένειας τους.
 • Βελτιώσουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Ενισχύσουν την ομαδικότητα.
 • Αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
 • Βελτιώσουν τις ηγετικές τους ικανότητες.
 • Αναπτυχθούν προσωπικά.

Η συμπεριφορά, είναι κάτι που οι άνθρωποι εξερευνούν από την εποχή του Ιπποκράτη. Σήμερα και μέσα από τις μελέτες ανακαλύπτουμε τα δικά μας στοιχεία συμπεριφοράς, μαθαίνουμε να παρατηρούμε των άλλων και κυρίως μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε, με αποτέλεσμα τη βελτίωση κάθε σχέσης.

Διάρκεια: 8 Ώρες

Σκοπός:
Όταν 2 άνθρωποι αλληλεπιδρούν, αντιδρούν ο ένας απέναντι στον άλλον σύμφωνα με αυτά που βλέπουν και ακούν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας. Δεν είναι το τι λένε αλλά το πως το λένε. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να διδάξει την επίγνωση της ατομικής μας συμπεριφοράς και την παρατήρηση της συμπεριφοράς των άλλων ώστε να προσαρμοζόμαστε αποτελεσματικά σε κάθε διάδραση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους.
 • Βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα στην επικοινωνία.
 • Δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε διάδραση.
 • Αναπτύξουν την ενσυναίσθηση τους.
 • Αναπτύξουν την προσαρμοστικότητά τους στην επικοινωνία.
 • Βελτιώσουν τη μη λεκτική επικοινωνία συμπεριλαμβανομένης της οπτικής επαφής και των χειρονομιών.
 • Βελτιώσουν τη λεκτική επικοινωνία που είναι θεμελιώδης για την οικοδόμηση σχέσεων.
 • Αναπτύξουν τον αυτοέλεγχο τους μειώνοντας τις παρορμητικές ενέργειες.
 • Βελτιώσουν τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Αυξήσουν την παραγωγικότητά τους.
 • Αναπτυχθούν προσωπικά.

Είτε πρόκειται για B2B είτε για B2C, οι σύγχρονες δεξιότητες πωλήσεων είναι προσαρμοσμένες στη σημερινή εποχή και στις σημερινές ανάγκες και προσδοκίες των πελατών αλλά και στις απαιτήσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Διάρκεια: 24 Ώρες

Σκοπός:

Οι σύγχρονες δεξιότητες πωλήσεων (Consultative Selling Skills) έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τους επαγγελματίες πωλήσεων να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν τη συνάντησή τους με τρόπο που ο πελάτης θα καταλάβει ότι έχει ένα συνεργάτη και σύμμαχο για να πετύχει τις επιδιώξεις του και την ανάπτυξή του. Επίσης να βοηθήσουν ώστε οι επαγγελματίες των πωλήσεων να πετύχουν τους στόχους τους και να γίνουν ακόμη πιο παραγωγικοί.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Συζητήσουν εποικοδομητικά με τον πελάτη κερδίζοντας την ενεργή συμμετοχή του και την ανταπόκρισή του.
 • Δημιουργήσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν μια σειρά παραγωγικών ερωτήσεων που θα οδηγούν στη συζήτηση αναγκών και στην αποκάλυψη των επιδιώξεων των πελατών.
 • Παρουσιάζουν τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες τους με τρόπο που θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην απόφαση του πελάτη και στην κάλυψη των αναγκών του.
 • Συζητήσουν και να επιλύσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά κάθε ενδοιασμό και αντίρρηση ενισχύοντας παράλληλα και τη σχέση τους με τους πελάτες.
 • Πετύχουν και να κλείσουν περισσότερες συμφωνίες σε κάθε επίσκεψη.
 • Ενδυναμώσουν τη θέση τους και την εικόνα τους ως επαγγελματίες των πωλήσεων.
 • Μάθουν νέες τακτικές προσέγγισης των πελατών.
 • Ενδυναμώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας τους.

Η τεχνολογία και η σημερινή εποχή, έχουν αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σήμερα το customer service έχει αναβαθμιστεί σε customer experienceέτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών αλλά και να βοηθά τις επιχειρήσεις να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Διάρκεια: 8 ή 16 Ώρες

Σκοπός:

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να χτίσει τις στρατηγικές, αξίες καθώς και την προσέγγιση ώστε οι πελάτες να αισθάνονται επιτυχείς και χαρούμενοι από το αγοραστικό τους ταξίδι, την αγορά και τη χρήση του προϊόντος, ενισχύοντας την ικανοποίησή τους και την πιστότητά τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξουν τη δέσμευσης των εργαζομένων και της κινητοποίησής τους.
 • Αναπτύξουν τη γνώσης τους για τον πελάτη, τις προσδοκίες του και τις ανάγκες του.
 • Εμβαθύνουν και κατανόηση των σημερινών προσδοκιών των πελατών.
 • Αυξήσουν την πιστότητα των πελατών.
 • Στοχευμένη βελτίωση σε σημεία που πονούν του ταξιδιού του πελάτη.
 • Ενισχύσουν τη φήμη της εταιρείας.
 • Διαφοροποιηθούν σε βάθος από τον ανταγωνισμό.
 • Αυξήσουν τις εργασίες.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Στοχεύουν στην ανάπτυξη γνώσεων , στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους. - Στοχεύουν στην αντίληψη νέων στάσεων και στη διαμόρφωση νοοτροπιών. - Βασίζονται σε πραγματικές εργασιακές καταστάσεις, μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις.
Οι Συμμετέχοντες αποκτούν Γνώση
Με έμφαση στην αλληλεπίδραση και στην εφαρμογή μέσω βιωματικών ασκήσεων. - Πράττοντας, σκεπτόμενοι, και κάνοντας ανασκόπηση των δράσεων.

3D Προσέγγιση

Diagnosis:

Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων με σκοπό την προσαρμογή της διδακτέας ύλης για κάθε εταιρεία και τους ανθρώπους της.

Delivery of Τraining:

Ειδική διαμόρφωση του προγράμματος και παράδοση της εκπαίδευσης εντός αίθουσας ή on line ή on the job.

Development:

Στερέωση της γνώσης – Δημιουργία πλάνου δράσης με όλους τους συμμετέχοντες.

Διαθέσιμα τμήματα

Consultative Sales

Instructor-Led
11/11/2024 - 15/11/2024

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή | 18:00 - 22:00

Communicate with Efficiency, Welcome Conflicts & Customer Experience and Complains Handling

Instructor-Led
11/11/2024 - 15/11/2024

Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή | 18:00 - 22:00