Το Digital Marketing Institute αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως εκπαιδευτικούς οργανισμούς στον τομέα του Digital Marketing. Διαθέτοντας:

  • 220K+ μέλη παγκοσμίως,
  • 30Κ+ ήδη πιστοποιημένους επαγγελματίες του χώρου,
  • Μαθήματα που οδηγούν σε πιστοποιήσεις παγκοσμίως αναγνωρισμένες,

είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις εργασιακές απαιτήσεις, προσφέροντας στους καταρτιζόμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες.

Γιατί ξεχωρίζουμε

Μπορούμε και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!

Η Interlei αποτελεί Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Συνεργάτη του Digital Marketing Institute (DMI).

To DMI προσφέρει υψηλού κύρους μαθήματα στον κλάδο του Digital Marketing, προσφέροντας στους καταρτιζόμενους τα απαραίτητα εφόδια για την εξέλιξη τους και την επίτευξη των στόχων τους.

Συγκεκριμένα:

  • – Πιστοποιημένη και ενημερωμένη διδακτέα ύλη από το DMI και αναγνωρισμένη από το American Marketing Association

  • Πρακτική εξάσκηση σε πραγματικά σενάρια από την παγκόσμια αγορά εργασίας

  • – Μαθήματα διαθέσιμα και μέσω πλατφόρμας (Learning Management System) προσφέροντας στους καταρτιζόμενους νέες εμπειρίες μάθησης

  • Πιστοποιημένοι εισηγητές με μεγάλη εργασιακή εμπειρία

Digital Marketing Institute Courses

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS

Professional Diploma in Digital Marketing

SHORT COURSES

Professional Diploma in Digital Marketing