Προσφέρουμε σε όλους τους καταρτιζόμενους μια σειρά μαθημάτων από Εισαγωγικό έως Επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και  εκτεταμένη πρακτική εξάσκηση. Τα προσφερόμενα σεμινάρια παρέχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους υποψήφιους καταρτιζόμενους για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Γιατί ξεχωρίζουμε

Μπορούμε και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!

Έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές ανωτάτου επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, μπορούμε και προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση. Όλοι μας οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι στα αντίστοιχα μαθήματα που διδάσκουν σε εππαγγελματικό επίπεδο. Έτσι είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες των καταρτιζόμενων και τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις.

Διαθέτοντας αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής.

Available Courses

AWS Cloud Practitioner

AWS Certified Cloud Practitioner

exam (CLF-C01)

AWS Solutions Architect - Associate

AWS Certified Solutions Architect Associate

exam (SAA-C03)

AWS Certified Developer - Associate

AWS Certified Developer – Associate
(DVA-C01)

AWS Certified SysOps Administrator - Associate

AWS Certified SysOps Administrator – Associate (SOA-C02)