Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Interlei είναι ένας κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός, που σέβεται τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση κάνει τη διαφορά, μόνο όταν συνοδεύεται από την καλλιέργεια ουσιαστικής παιδείας. Γι’ αυτό η ανταπόδοση έχει ενσωματωθεί μέσα στην κουλτούρα και την καθημερινότητα του Οργανισμού μας.

Για τον Άνθρωπο

Για τον Άνθρωπο

Όλοι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές μας αντιμετωπίζονται με σεβασμό και χωρίς προκαταλήψεις, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.

Read more

Για την Κοινωνία

Για την Κοινωνία

Οι άνθρωποι της Interlei πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι αγαθό στο οποίο ο καθένας έχει δικαίωμα. Γι’ αυτό η εταιρία προσφέρει υποτροφίες, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε ανέργους.

Read more

Για το Περιβάλλον

Για το Περιβάλλον

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες ενσωματώνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές στο σχεδιασμό, την παραγωγή και την απόσυρση του εξοπλισμού, ώστε να μειώνεται τυχόν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον. Τα προϊόντα τους είναι σχεδιασμένα ώστε να καταναλώνουν κατά το δυνατό λιγότερη ενέργεια.

Read more