Σεμινάρια

Διδάσκουν Εξειδικευμένοι, Πιστοποιημένοι Εισηγητές με πολυετή Εργασιακή Εμπειρία.

Programming in Python

Διδαχθείτε την πολύ ευέλικτη, αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού.

Instructorhp

Django

Διδαχθείτε το πιο ολοκληρωμένο web framework.

Instructorhp

Java SE11

Διδαχθείτε σημασία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και δημιουργήστε Java εφαρμογές.

Instructorhp

Developing Applications for the Java EE 7 Platform

Διδαχθείτε τη δημιουργία και την ανάπτυξη επιχειρησιακών εφαρμογών

Instructorhp

JavaScript

Η γλώσσα προγραμματισμού που κυριαρχεί στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές κινητών.

Instructorhp

Spring 5 and Spring Boot 2

Το πιο δημοφιλές framework για την ανάπτυξη Enterprise Applications

Instructorhp

React

Instructorhp

C++

Διδαχθείτε μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.

Instructorhp

Programming in C#

Διδαχθείτε μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού

Instructorhp

Angular

Εκπαιδευτείτε σε ένα από τα πιο δημοφιλή JavaScript Framework της αγοράς

Instructorhp

Programming using ASP.NET Core 3

Μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνολογίες για τη δημιουργία web εφαρμογών

Instructorhp

Programming Web Applications using Angular

Δημιουργήστε Ιστοσελίδες και Διαδικτυακές Εφαρμογές.

Instructorhp

Building Mobile Apps using Xamarin and Visual Studio

Σχεδιάστε εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα.

Instructorhp


Γιατί ξεχωρίζουμε

Μπορούμε και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση!

Πιστοποιημένοι Εισηγητές

Πιστοποιημένοι Εισηγητές

Certified Instructors

Έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με άριστα καταρτισμένους και πιστοποιημένους καθηγητές ανωτάτου επιπέδου με μεγάλη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, μπορούμε και προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση. Αυτό τους δίνει το πλεονέκτημα να μεταφέρουν την τελευταία τεχνογνωσία στους καταρτιζόμενους παρουσιάζοντας τους καθημερινά case studies τα οποία ανταποκρίνονται στην Ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα. Έτσι είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες των καταρτιζόμενων και τις σύγχρονες μαθησιακές απαιτήσεις.

Τελευταίας Τεχνολογίας Συστήματα

Τελευταίας Τεχνολογίας Συστήματα

Certified Classrooms

Διαθέτοντας αίθουσες διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός αυτής.

Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα μας χρησιμοποιώντας την απολύτως αξιόπιστη πλατφόρμα webex της Cisco.

Πρακτική Εξάσκηση

Πρακτική Εξάσκηση

Official Online Labs

Η INTERLEI διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με πραγματικό εξοπλισμό για όλα τα σεμινάρια.

Η πρακτική εξάσκηση των καταρτιζομένων γίνεται σε πραγματικό περιβάλλον για κάθε σπουδαστή ξεχωριστά είτε παρακολουθούν το μάθημα στην τάξη είτε εξ αποστάσεως.

Διαθέσιμα Τμήματα

Δείτε εδώ όλα τα διαθέσιμα τμήματα. Για εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας επικοινωνήστε μαζί μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ