Προσφερόμενα Σεμινάρια

Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται κατάλληλα για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Java SE 8 Fundamentals

Java SE 8 Fundamentals

Διδαχθείτε τη σημασία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού γενικότερα, δομές της γλώσσας προγραμματισμού Java και τα απαραίτητα βήματα για τη δημιουργία απλών προγραμμάτων

Περισσότερα

Java SE 8 Programming

Java SE 8 Programming

Το σεμινάριο καλύπτει προχωρημένες έννοιες και πρακτικές σε θέματα όπως χρήση αρχείων και καταλόγων, ένωση σε βάση και ερωτήματα SQL, ανάλυση και χρήση του Collections Framework, και δημιουργία GUI εφαρμογών

Περισσότερα

Developing Applications for the Java EE 7 Platform

Developing Applications for the Java EE 7 Platform

Διδαχθείτε μέσα από πρακτική εξάσκηση το σχεδιασμό μιας κάθετης λύσης για μια κατανεμημένη, πολυεπίπεδη εφαρμογή.

Περισσότερα