Προσφερόμενα Σεμινάρια

Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται κατάλληλα για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις..

Introduction to SQL

Διδαχθείτε την Γλώσσα SQL και τις Βασικές Αρχές της Πανίσχυρης PL/SQL ώστε να εισαχθείτε στον Κόσμο των Βάσεων και ειδικότερα, της Oracle.

Instructorhp

Administration Workshop Ed 2

Διδαχθείτε την Αρχιτεκτονική μίας Oracle Database, και πως μπορεί κάποιος DBA να την Διαχειριστεί, να την Συντηρεί και να Βελτιώνει τις Επιδόσεις της.

Instructorhp

OCP Preparation Course

Διδαχθείτε τα εξειδικευμένα αντικείμενα της Oracle Database,και Προετοιμαστείτε για την Εξέταση που οδηγεί στον τίτλο Oracle Certified Professional.

Instructorhp