Προσφερόμενα Σεμινάρια

Οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται κατάλληλα για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

PCEP: Certified Entry - Level Python Programmer

  • Πιστοποίηση: PCEP-30-01, PCEP: Certified Entry - Level Python Programmer

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

PCAP: Certified Associate in Python Programmming

  • Πιστοποίηση: PCAP-31-03, PCAP: Certified Associate in Python Programmming

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

PCPP: Certified Professional in Python Programmming 1

  • Πιστοποίηση PCPP-32-101, PCPP1 | Certified Professional in Python Programming 1

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

PCPP: Certified Professional in Python Programmming 2

  • Πιστοποίηση PCPP-32-201, PCPP2 | Certified Professional in Python Programming 2

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ