Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των νέων μέτρων πρόληψης όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΕΟΔΥ, ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα δια ζώσης είναι περιορισμένος. Στην κάθε Αίθουσα Διδασκαλίας θα συμμετέχουν στο μάθημα μόνο 7-8 καταρτιζόμενοι.

Cisco

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
CCNA v7.02 225 ώρες 28/09/2021 - 22/03/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Σχεδόν Πλήρες
Elearning
Online LIVE
CCNA v7.02 225 ώρες 19/10/2021 - 12/04/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
CCNA v7.02 225 ώρες 22/10/2021 - 09/04/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
DevNet Associate 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNA Cyber Ops & CCNA Security 80 ώρες 12/10/2021 - 21/12/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI) 225 ώρες 18/10/2021 - 06/04/2022 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Σχεδόν Πλήρες
Elearning
Online LIVE
CCNP Security (SCOR & SISE) 80 ώρες 26/10/2021 - 20/01/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNP Collaboration (CLCOR & CLACCM) 80 ώρες 12/10/2021 - 21/12/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Σχεδόν Πλήρες

Microsoft

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
Azure Administrator Associate (ΔΩΡΕΑΝ το Azure Fundamentals) 48 ώρες 27/09/2021 - 03/11/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Elearning
Online LIVE
Microsoft Azure Security Technologies 48 ώρες 22/10/2021 - 27/11/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Microsoft Windows Server 2016/2019 (Περιλαμβάνει και το Windows Server 2016, 20-740, 20-741 & 20-742) 160 ώρες 12/10/2021 - 17/03/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Elearning
Online LIVE
Microsoft Office 365 Administrator 40 ώρες 28/09/2021 - 02/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
Analyzing Data with Power BI 32 ώρες 01/10/2021 - 23/10/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
SQL 2016 Database Administration (Περιλαμβάνει το Querying Data with Transact-SQL 20-761, 20-764 & 20-765) 120 ώρες 22/10/2021 - 12/02/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Managing Modern Desktops 48 ώρες 22/10/2021 - 27/11/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
C# & .NET 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής

EC-Council

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 27/09/2021 - 10/11/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Elearning
Online LIVE
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 19/10/2021 - 07/12/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) 48 ώρες (8 ώρες επιπλέον labs) 19/10/2021 - 30/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

Programming

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
C# & .NET 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Java SE 11 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Java SE 11 & Java EE 120 ώρες 15/10/2021 - 05/02/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Java SE 11 & Javascript 120 ώρες 15/10/2021 - 05/02/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
PCEP:Certified Entry-Level Python Programmer 35 ώρες 18/10/2021 - 15/11/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
PCAP: Certified Associate in Python Programmming 70 ώρες 18/10/2021 - 13/12/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Django 40 ώρες 26/10/2021 - 30/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Spring 5 & Spring Boot 2 40 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
React 40 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής

Red Hat

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
RHCSA 160 ώρες 11/10/2021 - 14/03/2022 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
RHCE 80 ώρες 02/11/2021 - 25/01/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

Linux Professional Institute

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
LPIC-1 80 ώρες 29/10/2021 - 15/01/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής