Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των νέων μέτρων πρόληψης όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΕΟΔΥ, ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα δια ζώσης είναι περιορισμένος. Στην κάθε Αίθουσα Διδασκαλίας θα συμμετέχουν στο μάθημα μόνο 7-8 καταρτιζόμενοι.

Cisco

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
CCNA v7 225 ώρες 01/02/2021 - 22/07/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 2 Θέσεις Διαθέσιμες
Elearning
Online LIVE
CCNA v7 225 ώρες 26/02/2021 - 02/10/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNA v7 225 ώρες 23/02/2021 - 30/09/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 2 Θέσεις Διαθέσιμες
Elearning
Online LIVE
DevNet Associate 80 ώρες 19/02/2021 - 24/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNA Cyber Ops & CCNA Security 80 ώρες 11/05/2021 - 15/07/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI) 225 ώρες ώρες 25/01/2021 - 19/07/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 1 Θέση Διαθέσιμη
Elearning
Online LIVE
CCNP Security (SCOR & SISE) 80 ώρες ώρες 22/02/2021 - 17/05/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
CCNP Collaboration (CLCOR & CLACCM) 80 ώρες ώρες 22/02/2021 - 17/05/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής

Microsoft

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
Azure Administrator Associate (ΔΩΡΕΑΝ το Azure Fundamentals) 48 ώρες 08/02/2021 - 22/03/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
Windows Server 2019 Administration 48 ώρες 09/02/2021 - 18/03/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
MCSA Windows Server 2019 (Περιλαμβάνει και το Windows Server 2016, 20-740, 20-741 & 20-742) 160 ώρες 08/02/2021 - 14/07/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 2 Θέσεις Διαθέσιμες
Elearning
Online LIVE
Microsoft Office 365 Administrator 40 ώρες 16/02/2021 - 18/03/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Microsoft Office 365 Administrator 40 ώρες 23/02/2021 - 09/03/2021 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 09:30-14:30 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Analyzing Data with Power BI 32 ώρες 12/02/2021 - 06/03/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής

EC-Council

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 08/02/2021 - 29/03/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
Certified Penetration Testing Professional (C|PENT) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 16/02/2021 - 06/04/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Elearning
Online LIVE
Certified Hacking Forensic Investigator (C|HFI) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 19/02/2021 - 03/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής

Programming

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
Programming in C# & Programming ASP.NET 80 ώρες 12/02/2021 - 17/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Java SE 80 ώρες 12/02/2021 - 17/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Java (SE, EE & Javascript) 160 ώρες 12/02/2021 - 10/07/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
PCAP:Certified Associate in Python 70 ώρες 12/02/2021 - 09/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
Spring 5 & Spring Boot 2 40 ώρες TBA Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
React 40 ώρες TBA Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής

Red Hat

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
RHCSA 160 ώρες 23/02/2021 - 22/07/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 3 Θέσεις Διαθέσιμες
Elearning
Online LIVE
RHCE 80 ώρες 08/02/2021 - 19/04/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

Linux Professional Institute

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Elearning
Online LIVE
LPIC-1 80 ώρες 12/02/2021 - 17/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Elearning
Online LIVE
LPIC-2 80 ώρες 14/05/2021 - 17/07/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής