Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

On Site

On Site

Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις των πελατών μας.

Instructor Led

Instructor Led

Συμμετοχή σε ανοιχτά σεμινάρια στις εγκαταστάσεις μας.

Mentored

Mentored

Ιδιαίτερα μαθήματα.

Online Live

Online Live

Πλατφόρμα Σύγχρονης και Ασύγχρονης μορφής εκπαίδευσης.