Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των νέων μέτρων πρόληψης όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΕΟΔΥ, ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα δια ζώσης είναι περιορισμένος. Στην κάθε Αίθουσα Διδασκαλίας θα συμμετέχουν στο μάθημα μόνο 7-8 καταρτιζόμενοι.

Cisco

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
CCNA v7 220 ώρες 28/09/2020 - 24/03/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Συμπληρώθηκε
Instructorled2
Instructor-Led
CCNA v7 220 ώρες 29/09/2020 - 18/03/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
CCNA Cybersecurity Operations 70 ώρες 05/10/2020 - 02/12/2020 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
DevNet Associate 56 ώρες 09/10/2020 - 21/11/2020 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI) 225 ώρες ώρες 29/09/2020 - 18/03/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Security (SCOR, SISE & SVPN) 120 ώρες ώρες 05/10/2020 - 03/02/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής

Microsoft

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Windows Server 2019 Administration 48 ώρες 02/10/2020 - 07/11/2020 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
MCSA Windows Server 2016 (20740, 20741 & 20742) 144 ώρες 21/09/2020 - 14/12/2020 Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Azure Administrator Associate (Azure Fundamentals) 48 ώρες 06/10/2020 - 12/11/2020 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
MCSA: SQL 2016 Database Administration (20761, 20764 & 20765) 120 ώρες 06/10/2020 - 11/12/2020 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
MCSA:SQL 2016 Business Intelligence Development (20761, 20767 & 20768) 120 ώρες 06/10/2020 - 11/12/2020 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Office 365 Administrator 40 ώρες 05/10/2020 - 09/11/2020 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Analyzing Data with Power BI 24 ώρες 22/09/2020 - 02/10/2020 Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

EC-Council

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 05/10/2020 - 23/11/2020 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 06/10/2020 - 24/11/2020 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Certified Hacking Forensic Investigator (C|HFI) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 05/10/2020 - 23/11/2020 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

Programming

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Full Stack Developer (Java SE, EE, JavaScript, React, Spring) 240 ώρες 02/10/2020 - 05/06/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
PCAP:Certified Associate in Python 70 ώρες 12/10/2020 - 30/11/2020 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Java (SE & EE) 120 ώρες 02/10/2020 - 23/01/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Javascript 40 ώρες 29/01/2021 - 27/02/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής

Red Hat

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
RHCSA 160 ώρες 28/09/2020 - 03/02/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
RHCE 80 ώρες 06/10/2020 - 15/12/2020 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής

Linux Professional Institute

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
LPIC-1 80 ώρες 16/10/2020 - 19/12/2020 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
LPIC-2 80 ώρες 06/10/2020 - 15/12/2020 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής