Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των νέων μέτρων πρόληψης όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΕΟΔΥ, ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα δια ζώσης είναι περιορισμένος. Στην κάθε Αίθουσα Διδασκαλίας θα συμμετέχουν στο μάθημα μόνο 7-8 καταρτιζόμενοι.

Cisco

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
CCNA v7.02 225 ώρες 24/05/2021 - 29/10/2021 Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNA v7.02 225 ώρες 16/04/2021 - 20/11/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
DevNet Associate 80 ώρες 02/04/2021 - 19/06/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNA Cyber Ops & CCNA Security 80 ώρες 11/05/2021 - 15/07/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI) 225 ώρες ώρες 10/05/2021 - 06/12/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Security (SCOR & SISE) 80 ώρες ώρες 05/04/2021 - 28/05/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Collaboration (CLCOR & CLACCM) 80 ώρες ώρες 05/04/2021 - 28/05/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής

Microsoft

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Azure Administrator Associate (ΔΩΡΕΑΝ το Azure Fundamentals) 48 ώρες 18/05/2021 - 24/06/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
Windows Server 2019 Administration 48 ώρες 16/06/2021 - 21/07/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Windows Server 2016/2019 (Περιλαμβάνει και το Windows Server 2016, 20-740, 20-741 & 20-742) 160 ώρες 18/05/2021 - 16/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Office 365 Administrator 40 ώρες 17/05/2021 - 16/06/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Analyzing Data with Power BI 32 ώρες 21/05/2021 - 12/06/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Power BI Businesswise 24 ώρες 25/05/2021 - 10/06/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Azure Security Technologies 48 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Managing Modern Desktops 48 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
C# & .NET 80 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής

EC-Council

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 17/03/2021 - 17/05/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Συμπληρώθηκε
Instructorled2
Instructor-Led
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 26/05/2021 - 14/07/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 18/05/2021 - 01/07/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες

Programming

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Java SE 11 80 ώρες 09/04/2021 - 26/06/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Java SE 11 & Javascript 120 ώρες 09/04/2021 - 31/07/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
PCEP:Certified Entry-Level Python Programmer 35 ώρες 06/04/2021 - 18/05/2021 Τρίτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
PCAP: Certified Associate in Python Programmming 70 ώρες 06/04/2021 - 15/06/2021 Τρίτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Django 40 ώρες 18/06/2021-20/07/2021 Τρίτη & Παρασκευή 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Spring 5 & Spring Boot 2 40 ώρες TBA Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
React 40 ώρες TBA Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής

Red Hat

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
RHCSA 160 ώρες 23/02/2021 - 22/07/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Συμπληρώθηκε
Instructorled2
Instructor-Led
RHCE 80 ώρες 08/02/2021 - 19/04/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Συμπληρώθηκε

Linux Professional Institute

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
LPIC-1 80 ώρες 12/02/2021 - 17/04/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
LPIC-2 80 ώρες 14/05/2021 - 17/07/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής