Λόγω της πανδημίας COVID-19 και των νέων μέτρων πρόληψης όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από το ΕΟΔΥ, ο αριθμός των καταρτιζόμενων που θα μπορεί να παρακολουθεί το μάθημα δια ζώσης είναι περιορισμένος. Στην κάθε Αίθουσα Διδασκαλίας θα συμμετέχουν στο μάθημα μόνο 7-8 καταρτιζόμενοι.

Cisco

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
CCNA v7.02 225 ώρες 27/09/2021 - 16/03/2022 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Συμπληρώθηκε
Instructorled2
Instructor-Led
CCNA v7.02 225 ώρες 28/09/2021 - 22/03/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
DevNet Associate 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNA Cyber Ops & CCNA Security 80 ώρες 12/10/2021 - 21/12/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Enterprise (ENCOR & ENARSI) 225 ώρες ώρες 18/10/2021 - 06/04/2022 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Security (SCOR & SISE) 80 ώρες ώρες 26/10/2021 - 20/01/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-22:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
CCNP Collaboration (CLCOR & CLACCM) 80 ώρες ώρες 18/10/2021 - 22/12/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-22:00 Σχεδόν Πλήρες

Microsoft

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Azure Administrator Associate (ΔΩΡΕΑΝ το Azure Fundamentals) 48 ώρες 27/09/2021 - 03/11/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Azure Security Technologies 48 ώρες 22/10/2021 - 27/11/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Windows Server 2016/2019 (Περιλαμβάνει και το Windows Server 2016, 20-740, 20-741 & 20-742) 160 ώρες 12/10/2021 - 17/03/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
Microsoft Office 365 Administrator 40 ώρες 28/09/2021 - 02/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Analyzing Data with Power BI 32 ώρες 01/10/2021 - 23/10/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Περιορισμένο
Instructorled2
Instructor-Led
Power BI Businesswise 24 ώρες 27/09/2021 - 13/10/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Managing Modern Desktops 48 ώρες 22/10/2021 - 27/11/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
C# & .NET 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής

EC-Council

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
Certified Ethical Hacking (C|EH) 56 ώρες (16 ώρες επιπλέον labs) 27/09/2021 - 10/11/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Σχεδόν Πλήρες
Instructorled2
Instructor-Led
Computer Hacking Forensic Investigator (C|HFI) 48 ώρες (8 ώρες επιπλέον labs) 19/10/2021 - 30/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

Programming

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
C# & .NET 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-21:45 & 10:00-13:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Java SE 11 80 ώρες 15/10/2021 - 18/12/2021 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Java SE 11 & Java EE 120 ώρες 15/10/2021 - 05/02/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Java SE 11 & Javascript 120 ώρες 15/10/2021 - 05/02/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
PCEP:Certified Entry-Level Python Programmer 35 ώρες 18/10/2021 - 15/11/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
PCAP: Certified Associate in Python Programmming 70 ώρες 18/10/2021 - 13/12/2021 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Django 40 ώρες 26/10/2021 - 30/11/2021 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
Spring 5 & Spring Boot 2 40 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
React 40 ώρες TBA TBA TBA Δήλωση Συμμετοχής

Red Hat

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
RHCSA 160 ώρες 11/10/2021 - 14/03/2022 Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής
Instructorled2
Instructor-Led
RHCE 80 ώρες 02/11/2021 - 25/01/2022 Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21:45 Δήλωση Συμμετοχής

Linux Professional Institute

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Τίτλος

Διάρκεια

Ημερομηνίες

Ημέρες

Ώρες

Δήλωση Συμμετοχής

Instructorled2
Instructor-Led
LPIC-1 80 ώρες 29/10/2021 - 15/01/2022 Παρασκευή & Σάββατο 18:00-22:00 & 10:00-14:00 Δήλωση Συμμετοχής