Δείτε εδώ όλα τα διαθέσιμα τμήματα που πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα.

Για σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν από τους Εκπαιδευτικούς μας Συμβούλους.

CCNA v7

21/11/2023 - 21/05/2024
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

CCNP Enterprise

.../.../2023 - .../.../2023
... &... | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

CCNP Collaboration

.../.../2023 - .../.../2023
... &... | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

CCNP Security

.../.../2023 - .../.../2023
... &... | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE


AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals

13/11/2023 - 08/01/2024

Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

13/11/2023 - 08/01/2024

Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

SC-900: Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

13/11/2023 - 08/01/2024

Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

07/11/2023 - 18/01/2024

Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

07/11/2023 - 18/01/2024

Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

17/10/2023 -07/11/2023
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

16/10/2023 -22/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions

16/10/2023 -15/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

16/10/2023 -15/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies

16/10/2023 -13/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

MD-102: Endpoint Administrator

07/11/2023 -14/12/2023
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

MS-102: Microsoft 365 Administrator

06/11/2023 -13/12/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst

24/11/2023 -22/12/2023
Παρασκευή & Σάββατο | 18:00 - 22:00 & 10:00 -14:00

Online LIVE

DP-300T00: Administering Microsoft Azure SQL Solutions

24/10/2023 -23/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

DP-203T00: Data Engineering on Microsoft Azure

24/10/2023 -21/12/2023
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

C|EH – Certified Ethical Hacker v12

20/11/2023 - 17/01/2024

Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

C|CSE – Certified Cloud Security Engineer

20/10/2023 -08/12/2023
Παρασκευή & Σάββατο | 18:00 - 22:00 & 10:00 -14:00

Online LIVE

C|HFI – Computer Hacking Forensic Investigator

20/10/2023 -07/12/2023
Παρσκευή & Σάββατο | 18:00 - 22:00 & 10:00 -14:00

Online LIVE


AWS Cloud Practitioner

16/10/2023 -15/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE

AWS Solutions Architect – Associate

16/10/2023 -15/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Online LIVE


PCAP: Certified Associate in Python Programming

31/10/2023 -11/01/2024
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

PCEP: Certified Entry - Level Python Programmer

31/10/2023 -11/01/2024
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

PCPP: Certified Professional in Python Programming 1

03/11/2023 -09/02/2024
Παρασκευή & Σάββατο | 18:00 - 22:00 & 10:00 -14:00

Instructor-Led & Online LIVΕ


RH124-RH-134 Red Hat System Administration I&II

07/11/10/2023 - 04/04/2024

Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

Bash Shell Scripting

13/10/2023 -02/12/2024
Παρασκευή & Σάββατο | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

EX294 – Red Hat Certified Engineer (RHCE) exam for Red Hat Enterprise Linux 8

16/10/2023 -20/12/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVΕ


HCIA Datacom

16/10/2023 -15/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE


VMware

16/10/2023 -15/11/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE


Professional Diploma in Digital Marketing

24/10/2023-27/02/2023
Τρίτη & Πέμπτη  18:00-22:00

Instructor-Led & Online LIVE

Content Marketing

Instructor-Led & Online LIVE

ITIL

11/12/2023-20/12/2023
Δευτέρα & Τετάρτη  9:00-14:00

Instructor-Led & Online LIVE

Scrum Master I

16/10/2023 -25/10/2023
Δευτέρα & Τετάρτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE

 

Scrum Master IΙ

31/10/2023 -09/11/2023
Τρίτη & Πέμπτη | 18:00 - 22:00

Instructor-Led & Online LIVE