Προσφερόμενα Σεμινάρια

Προσφέρουμε επίσημη διδακτέα ύλη της Oracle που οδηγεί στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Java SE 8 Fundamentals

Java SE 8 Fundamentals

Introduces you to object-oriented programming using the Java language. Through hands-on exercises, you'll begin to build a baseline of knowledge to propel your career in development

Read more

Java SE 8 Programming

Java SE 8 Programming

Covers the core language features and Application Programming Interfaces (API) you will use to design object oriented applications with Java SE 8 Platform

Read more

Developping Applications for the Java EE 6 Platform

Developping Applications for the Java EE 6 Platform

Provides students with practical experience in designing a vertical solution for a distributed, multi-tier application

Read more