Προσφερόμενα Σεμινάρια

Προσφέρουμε επίσημη διδακτέα ύλη της Oracle που οδηγεί στις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Introduction to SQL

Introduction to SQL

Μάθετε την Γλώσσα SQL και τις Βασικές Αρχές της Πανίσχυρης PL/SQL ώστε να εισαχθείτε στον Κόσμο των Βάσεων και ειδικότερα, της Oracle

Read more

Administration Workshop Ed 2

Administration Workshop Ed 2

Μάθετε την Αρχιτεκτονική μίας Oracle Database, και πως μπορεί κάποιος DBA να την Διαχειριστεί, να την Συντηρεί και να Βελτιώνει τις Επιδόσεις της

Read more

OCP Preparation Course

OCP Preparation Course

Μάθετε τα εξειδικευμένα αντικείμενα της Oracle Database,και Προετοιμαστείτε για την Εξέταση που οδηγεί στον τίτλο Oracle Certified Professional

Read more